ROSES | #100bouquets 001

ROSES | #100bouquets 001

Primul buchet din proiectul #100bouquets | 001 ALL WHITE, un buchet compozit din petale de trandafir si plop, pe o structura sferica finisata cu nisip.

Acest buchet a facut parte dintr-un eveniment YaU in 2015 … a fost unul din buchetele unei domnisoare care si-a dorit ceva altfel in ziua nuntii!

ROSES 001 #100bouquets #elenamadalinatoader #yauconcept #ebookROSES 001 #100bouquets #ebook #elenamadalinatoader #yauconceptROSES 001 #100bouquets #ebook #elenamadalinatoader #yauconcept

#100bouquets, powe­red by YaU, este un tri­but adus florilor!

Acest pro­iect repre­zinta moda­li­ta­tea YaU de a impar­tasi din viziu­nea noas­tra in mate­rie de arta flo­rala, este un expe­ri­ment flo­ral virual, un mod de antre­na­ment, dar si un mod de a impar­tasi cu cei­lalti dra­gos­tea pen­tru flori. Proiectul se des­fa­soara in peri­oada noiem­brie 2015 — febru­a­rie 2016, si se va fina­liza cu ver­siu­nea elec­tro­nica, un #eBOOK #100bouquets, powe­red by YaU!

Foto: YaU Concept

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *