NARCISE | #100bouquets 018

NARCISE | #100bouquets 018

Va este dor de PRIMAVARA ?! … ziua 18 din #100bouquets, powered by YaU, cu putina aroma si miros de primavara 🙂 !

Un buchet patrat din NARCISE, realizat pe o structura din sarma si sfoara!

NARCISE #100bouquets #ebook #yauconcept #elenamadalinatoaderNARCISE #100bouquets #ebook #yauconcept #elenamadalinatoaderNARCISE #100bouquets #ebook #yauconcept #elenamadalinatoader

#100bouquets, powe­red by YaU, este un tri­but adus florilor!

Acest pro­iect repre­zinta moda­li­ta­tea YaU de a impar­tasi din viziu­nea noas­tra in mate­rie de arta flo­rala, este un expe­ri­ment flo­ral virual, un mod de antre­na­ment, dar si un mod de a impar­tasi cu cei­lalti dra­gos­tea pen­tru flori. Proiectul se des­fa­soara in peri­oada noiem­brie 2015 — febru­a­rie 2016, si se va fina­liza cu ver­siu­nea elec­tro­nica, un #eBOOK #100bouquets, powe­red by YaU!

Foto: YaU Concept

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *