RUDBECKIA | #100bouquets 006

RUDBECKIA | #100bouquets 006

Ziua 6 din #100bouquets, powered by YaU :)!

Am decis ca in zilele de duminica ale acestui proiect sa public buchetele realizate cu “florile de duminica” din Matache :)!

Florile de RUDBECKIA … rezistente, colorate si cu proprietati de plante terapeutice … ce mai, combinatia ideala! Pentru astazi, un buchet cu aceste minunate flori, realizat intr-o zi de duminica, pentru sufletul meu. Mi-a incantat biroul aproape o saptamana … sunt plante rezistente si cu o mireasma discreta si speciala.

RUDBECKIA #100bouquets #ebook #yauconcept #elenamadalinatoader #006RUDBECKIA  #100bouquets #ebook #yauconcept #elenamadalinatoader #006RUDBECKIA  #100bouquets #ebook #yauconcept #elenamadalinatoader #006

#100bouquets, powe­red by YaU, este un tri­but adus florilor!

Acest pro­iect repre­zinta moda­li­ta­tea YaU de a impar­tasi din viziu­nea noas­tra in mate­rie de arta flo­rala, este un expe­ri­ment flo­ral virual, un mod de antre­na­ment, dar si un mod de a impar­tasi cu cei­lalti dra­gos­tea pen­tru flori. Proiectul se des­fa­soara in peri­oada noiem­brie 2015 — febru­a­rie 2016, si se va fina­liza cu ver­siu­nea elec­tro­nica, un #eBOOK #100bouquets, powe­red by YaU!

Foto: YaU Concept

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *