BLUE GARDEN | #100bouquets 017

BLUE GARDEN | #100bouquets 017

Ziua 17 din #100bouquets, powered by YaU … BLUE GARDEN, cu dispozitie albastra

Se pare ca am o slabiciune pentru florile ALBASTRE … dar nu este un lucru rau 🙂 …

Un buchet cu flori albastre si structura din vita de vie salbatica si iedera … realizat cu drag pentru unul din proiectele YaU in 2015 !

BLUE GARDEN #100bouquets #ebook #yauconcept #elenamadalinatoaderBLUE GARDEN #100bouquets #ebook #yauconcept #elenamadalinatoaderBLUE GARDEN #100bouquets #ebook #yauconcept #elenamadalinatoader

#100bouquets, powe­red by YaU, este un tri­but adus florilor!

Acest pro­iect repre­zinta moda­li­ta­tea YaU de a impar­tasi din viziu­nea noas­tra in mate­rie de arta flo­rala, este un expe­ri­ment flo­ral virual, un mod de antre­na­ment, dar si un mod de a impar­tasi cu cei­lalti dra­gos­tea pen­tru flori. Proiectul se des­fa­soara in peri­oada noiem­brie 2015 — febru­a­rie 2016, si se va fina­liza cu ver­siu­nea elec­tro­nica, un #eBOOK #100bouquets, powe­red by YaU!

Foto: YaU Concept

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *