LUT | #100bouquets 020

LUT | #100bouquets 020

Pentru ziua 20 (duminica) din #100bouquets, powered by YaU … un buchet cu  ” florile din Matache ”

Ornithogalum si musetel … intr-un buchet de purtat cu structura finisata cu LUT 🙂 !

LUT #100bouquets #ebook #yauconcept #elenamadalinatoaderLUT #100bouquets #ebook #yauconcept #elenamadalinatoaderLUT #100bouquets #ebook #yauconcept #elenamadalinatoader

#100bouquets, powe­red by YaU, este un tri­but adus florilor!

Acest pro­iect repre­zinta moda­li­ta­tea YaU de a impar­tasi din viziu­nea noas­tra in mate­rie de arta flo­rala, este un expe­ri­ment flo­ral virual, un mod de antre­na­ment, dar si un mod de a impar­tasi cu cei­lalti dra­gos­tea pen­tru flori. Proiectul se des­fa­soara in peri­oada noiem­brie 2015 — febru­a­rie 2016, si se va fina­liza cu ver­siu­nea elec­tro­nica, un #eBOOK #100bouquets, powe­red by YaU!

Foto: YaU Concept

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *