CYCLAMEN pe BUTURUGA | #100bouquets 084

CYCLAMEN pe BUTURUGA | #100bouquets 084 |

Ziua 84 din #100bouquets, powered by YaU … CYCLAMEN pe BUTURUGA  … un nou experiment amuzant 🙂 !

Am zis ca mai sunt relativ putine zile din acest proiect, prin urmare de ce sa nu experimentez mai mult 🙂 …

Un buchet atipic astazi, cu o buturuga drept structura. Un experiment de reconstructie cu elemente vegetale, dar din familii diferite. Cand fac asta ma simt ca un savant care inventeaza specii noi … este o gluma dragilor 🙂 .

De cele mai multe ori natura este speciala si unica, noi trebuie decat sa avem ochi sa observam. Am mai scris pe acest blog despre capacitatea de a observa lucruri … este o indeletnicire care se educa si se exerseaza!

Zi creativa si pentru voi!

CYCLAMEN pe BUTURUGA #100bouquets #ebook #yauconcept #elenamadalinatoadercyclamen pe buturuga #100bouquets #ebook #yauconcept #elenamadalinatoadercyclemen pe buturuga #100bouquets #ebook #yauconcept #elenamadalinatoader#100bouquets, powe­red by YaU, este un tri­but adus florilor!

Acest pro­iect repre­zinta moda­li­ta­tea YaU de a impar­tasi din viziu­nea noas­tra in mate­rie de arta flo­rala, este un expe­ri­ment flo­ral vir­tual, un mod de antre­na­ment, dar si un mod de a impar­tasi cu cei­lalti dra­gos­tea pen­tru flori. Proiectul se des­fa­soara in peri­oada noiem­brie 2015 — febru­a­rie 2016, si se va fina­liza cu ver­siu­nea elec­tro­nica, un #eBOOK #100bouquets, powe­red by YaU!

Foto: YaU Concept

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *