GALBEN cu ORHIDEE si FETRU | #100bouquets 080

GALBEN cu ORHIDEE si FETRU | #100bouquets 080 |

Ziua 80 din #100bouquets, powered by YaU … GALBEN cu ORHIDEE, HAMEI si FETRU 🙂 !

Am zis sa va colorez putin ziua de duminica … cu un buchet sferic, modern si plin de culoare! Are o structura din fetru si hamei si o salba de orhidee galbene … daca experimentam cu orhidee, sa o facem ca la carte 🙂 !

Zi colorata sa aveti!

GALBEN cu ORHIDEE, HAMEi si FETRU #100bouquets #ebook #yauconcept #elenamadalinatoaderGALBEN cu ORHIDEE HAMEI si FETRU #100bouquets #ebook #yauconcept #elenamadalinatoaderGALBEN cu ORHIDEE HAMEI si FETRU #100bouquets #ebook #yauconcept #elenamadalinatoader#100bouquets, powe­red by YaU, este un tri­but adus florilor!

Acest pro­iect repre­zinta moda­li­ta­tea YaU de a impar­tasi din viziu­nea noas­tra in mate­rie de arta flo­rala, este un expe­ri­ment flo­ral vir­tual, un mod de antre­na­ment, dar si un mod de a impar­tasi cu cei­lalti dra­gos­tea pen­tru flori. Proiectul se des­fa­soara in peri­oada noiem­brie 2015 — febru­a­rie 2016, si se va fina­liza cu ver­siu­nea elec­tro­nica, un #eBOOK #100bouquets, powe­red by YaU!

Foto: YaU Concept

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *