Aranjamente zambile in structuri geometrice altF.ro | PATRAT

Aranjamente zambile in structuri geometrice altF.ro | PATRAT

Aceleasi structuri geometrice cu baza PATRAT, dar adaptate pentru flri cu tije groase 🙂 !

Pentru aceasta varianta, pe altF.ro, sunt disponibile 2 dimensiuni A1P2 si A9P2.

A1P2, disponibile cu flori pe YaU .ro – A318

Aranjamente cu zambile in structuri geometrice altF.ro | PATRAT yau.ro altF.ro elena toaderAranjamente cu zambile in structuri geometrice altF.ro | PATRAT yau.ro altF.ro elena toaderAranjamente cu zambile in structuri geometrice altF.ro | PATRAT yau.ro altF.ro elena toaderAranjamente cu zambile in structuri geometrice altF.ro | PATRAT yau.ro altF.ro elena toaderAranjamente cu zambile in structuri geometrice altF.ro | PATRAT yau.ro altF.ro elena toader

A9P2, disponibile pe YaU.ro – A319

Aranjamente cu zambile in structuri geometrice altF.ro | PATRAT yau.ro altF.ro elena toaderAranjamente cu zambile in structuri geometrice altF.ro | PATRAT yau.ro altF.ro elena toaderAranjamente cu zambile in structuri geometrice altF.ro | PATRAT yau.ro altF.ro elena toaderAranjamente cu zambile in structuri geometrice altF.ro | PATRAT yau.ro altF.ro elena toaderAranjamente cu zambile in structuri geometrice altF.ro | PATRAT yau.ro altF.ro elena toader

Foto & Design: YaU.ro YaU Concept | altF.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *